Meerjarenbeleidsplan Stichting De Zorguitrusting voor de jaren 2021/2023

Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 10 februari 2021, gehouden te Kruiningen

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen voor gehandicapten door:

  1. Het ter beschikking stellen van een winkel- en werkruimte voor tewerkstelling, onder begeleiding van een team vrijwilliger, van gehandicapten
  2. Het in financiële zin ondersteunen van een of meer charitatieve en/of kerkelijke instellingen die zich bezig houden met gehandicaptenzorg binnen de reformatorische gezindte, onder meer door het ter beschikking stellen aan die instellingen van eventuele exploitatieoverschotten van de stichting.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met de belangenbehartiging van gehandicapten verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Actieplan 2021/2023 conform doelstelling:
Het exploiteren van een winkel in Kruiningen, genaamd ’t Wienckeltje waar gehandicapten onder begeleiding de klanten bedienen, en zodoende een nuttige dagbesteding ontvangen. Veel geschiedt er op basis van vrijwilligerswerk. ’t Wienckeltje heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke plaats verworven binnen Kruiningen en omgeving.

In de afgelopen jaren hebben diverse uitbreidingen plaatsgevonden. Deze zijn met eigen middelen vanuit de stichting gefinancierd.

Er wordt actief geparticipeerd in de lokale ondernemersvereniging en tevens maakt zij deel uit van het Sociaal Team Kruiningen wat onder begeleiding van de Gemeente Reimerswaal een bijdrage geeft aan de sociaal zwakkeren binnen de Gemeente.

Voortdurend wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden zodat een breder aanbod kan worden aangeboden.

Communicatie:
Alhoewel de stichting er niet op uit is maximale publiciteit te zoeken, dient ze wel aan haar achterban duidelijk te maken waarvoor ze staat. Hiertoe heeft zij de beschikking over een website: www.twienckeltje.nl waar alle actuele gegevens en foto’s zijn opgenomen. Tevens zijn daarop de verplichte ANBI gegevens opgenomen.

Financien:
De stichting heeft geen winstoogmerk en is er niet op uit om een groot vermogen bijeen te vergaren. De gelden worden verzameld door middel van giften en de exploitatieopbrengst van ‘t Wienckeltje

Schatting 2022 Schatting 2023
Exploitatieopbrengst ’t Wienckeltje 1.000 1.000
Opbrengst Zorg 500 500
Giften 1.500 2.000
3.000 3.500

ANBI Gegevens Stichting de Zorguitrusting / ’t Wienckeltje

   
KVK-nummer 53971434
   
RSIN-nummer 8510.96.530
   
Vestigingsadres Hoofdstraat 75, 4416 AC  Kruiningen
Telefoonnummer 0113 – 320556
Bankrekeningnummer NL35RABO0163896348
   

Bestuurssamenstelling, en de namen van de bestuursleden;
H.J. Knulst, secretaris penningmeester / gezamenlijk bevoegd
J.A. van de Velde, voorzitter / gezamenlijk bevoegd
   
 
Beloningsbeleid Alle bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.
   

Jaarverslag

Onze openingstijden

Maandag:     13:00 – 17:00
Dinsdag:       9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Woensdag:   9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Donderdag:  9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Vrijdag:          9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Zaterdag:      9:00 – 12:00

Breng ons een bezoek

‘t Wienckeltje
Hoofdstraat 75
4416 AC, Kruiningen
Tel. 0113-320556
E-mail. info@twienckeltje.nl

Like ons op facebook

Blijf op de hoogte van onze acties, aanbiedingen en nieuwsberichten. Like onze facebookpagina