Meerjarenbeleidsplan Stichting De Zorguitrusting voor de jaren 2018/2020

Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 17 december 2018, gehouden te Kruiningen

Doelstelling:
Het behartigen van belangen van gehandicapten door:

  1. het ter beschikking stellen van een winkel- en werkruimte voor tewerkstelling, onder begeleiding van een team vrijwilligers, van gehandicapten;
  2. het in financiële zin ondersteunen van één of meer charitieve en/of kerkelijke instellingen die zich bezig houden met gehandicaptenzorg binnen de reformatorische gezindte, onder meer door het ter beschikking stellen aan die instellingen van eventuele exploitatieoverschotten van de stichting.
  3. het verrichten van alle verdere handelingen die met de belangenbehartiging van gehandicapten verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI Gegevens Stichting de Zorguitrusting / ’t Wienckeltje

   
KVK-nummer 53971434
   
RSIN-nummer 8510.96.530
   
Vestigingsadres Hoofdstraat 75, 4416 AC  Kruiningen
Telefoonnummer 0113 – 320556
Bankrekeningnummer NL35RABO0163896348
   

Bestuurssamenstelling, en de namen van de bestuursleden;
H.J. Knulst, secretaris penningmeester / gezamenlijk bevoegd
J.A. van de Velde, voorzitter / gezamenlijk bevoegd
A. Versprille / gezamenlijk bevoegd  
   
 
Beloningsbeleid Alle bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.
   

Jaarverslagen

Voor gehandicapten, door gehandicapten

Onze openingstijden

Maandag:     13:00 – 17:00
Dinsdag:       9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Woensdag:   9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Donderdag:  9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Vrijdag:          9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Koopavond: 19:00 – 20:00
Zaterdag:      9:00 – 12:00

Breng ons een bezoek

‘t Wienckeltje
Hoofdstraat 75
4416 AC, Kruiningen
Tel. 0113-320556
E-mail. info@twienckeltje.nl

Like ons op facebook

Blijf op de hoogte van onze acties, aanbiedingen en nieuwsberichten. Like onze facebookpagina